AYETLERiN DÜSÜNDÜRDÜKLERI

   

"Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ýn âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öðreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuþtur. Halbuki daha önce onlar apaçýk bir sapýklýk içinde idiler." (Al-i Imran: 164)

   

(Þeytanlarýn) dostlarýna gelince, þeytanlar onlarý azgýnlýða sürüklerler. Sonra da yakalarýný býrakmazlar. (Araf: 202)

   

Günümüz Cahiliyyesi

Düsünce ve itikatte sapiklik.. Hayat anlayisinda sapiklik.. Gaye ve yönelislerde sapiklik.. Gelenek ve hayat tarzinda sapiklik.. Bu ayetlerin muhataplari okuma yazma bilmeyen cahillerdi. Akli olgunluga da erememislerdi. Herhangi bir konuda veya alanda evrensel bir degere sahip bilgi kaynaklari da yoktu.

   

O gün içlerinden bir kismi kendilerine fitratla birlikte verlien akil dogrultusunda Peygamberi genis bir düsünceyle dinlemeleri sonucu yüce Allah onlari bir akidededen kaynaklanan fitri, toplumsal ve sistemli bir metoda sahip kisiler kildi. Bu metod o zamanki insanlari cahiliyyeden kurtardigi gibi bu gün de bunca materyalist bilimsel gelismelere, sanayi ürünlerinin bolluguna. nefsi arzu ve isteklerin yüksekligine ragmen, itikadi, ahlaki ve toplumsal açidan eski cahiliyyenin bütün õzelliklerini özünde barindiran günümüz modern cahiliyyeden. onun hayata iliskin gaye ve gelenek anlayislarina iliskin sapik düsüncelerinden bu defa da yine o metod ve sistem kurtaracaktir insaallah...

   

Kur'an'da onlari önceki halleri net bir sekilde belirtiliyor: „...Halbuki daha önce onlar apaçýk bir sapýklýk içinde idiler"

   

O gün bu ayete muhatap olan Araplar, geçmis hayatlarini hatirliyorlardi. Islam'in toplumda meydana getirdigi degisimin özü gõzleri õnündeydi. Hem o gün, hem bugün bu degisim Islam olmadan gerçeklesmeyecegi ve insanlik tarihinde essiz bir degisim oldugu da bilinmektedir.

   

0 günlerde cahiliyyenin ileri gelenleri egemenlikleri altinda bulundurduklari insanlara: „. Ýnkâr edenler: Bu Kur'an'ý dinlemeyin, okunurken gürültü yapýn. Umulur ki bastýrýrsýnýz, dediler(Fussilet: 26) diyorlardi. Onlar bizzat kendi içlerinde bu sistemin etkisini ve karsi konulrnaz agirligini ve özelligini duyuyorlardi. Bu günün ileri gelenleri de insanlarin kalplerini hazirladiklari kütüphanaler ve asrin vebasi sayilabilecek medyasiyla uzaklastirmaya çalisiyorlar. Ama bütün bu çabalara ragmen Islam yine de üstünlügünü sürdürecek insaallah.

   

Bu günkü modern cahiliyyede insanlar kendi kisisel, toplumsal ihtiyaçlarini ve hayata iliskin gereksinimlerini bu sistemin disinda aramaktadirlar. Nitekim Arap cahiliyyesinde de insanlar Islam'in disinda Kur'an'in disinda bir takim harikalar istiyorlardi. Arap cahiliyyesinde yasayan bu insanlarin basit cahiliyyeleri ve derin cehaletleri onlari bu hayret verici ilahi kitapta ifadesini bulan korkunç kainat tarikasini gõrmekten alikoydugu gibi arzu ve istekleri de. kisisel menfaatleri de onlari bu gerçegi gõrmekten alikoyuyordu.

   

Su anki modern cahiliyyede yasayan insanlara gelince, bunlari da Kur'an'dan alikoyan Allah'in madde aleminde insanlara açmis oldugu beseri bilimlerin gururudur. Bügünkü beser hayatinin girift hale gelmesiyle komplekslerin, sistem ve organizelerin vamis oldugu simarikliktir. Bu sistemlerin ve organizelerin düzenleme ve organize plani açisindan daha da gelismesi ve olgunlasmasidir. Aslinda hayatin gelismesi. deneyimlerin birikimi. ihtiyaçlarin yenilenmesi ve bu konularda hayatin gittikçe giriftlesmesi gayet normaldir. Bütün bunlarin yanisira modern cahiliyye insatilyla Kur'an arasina gerilen büyük engellerden biri de yahudilerin ve hristiyan - haçlilarin bu dine karsi baslatmis olduklari savas ondört asirdan beri hiç dinmeyen kinleridir.

   

Müslümanlari inançlari geregi yasamaktan alikoyma ve Kur'an'i insanlari dogrudan dogruya yõnlendirmekten uzaklastirmaya yönelik çabalaridir. Çünkü yahudiler ve hristiyan haçlilar uzun zaman ugrasmalari sonucu su neticeye varmislardir: „Bu dine sarilan müslamanlari ilk neslin bu kitaba sarildigi gibi ona sarildiklari müddetçe maglup etmek mümkün degildir. Fakat Kur'an'in ayetlerine sirf musiki ve teganni (manasini anlamadan, güzel ses yarisi) yönünden deger verip, hayatlarini bütünüyle onun direktiflerinden uzak yasadlklari müddetçe onlara egemen olmak kolay olacaktir."

   

Aslinda bu israrla yürütülen igrenç, çirkin, pis ve alçakça bir hile ve tuzaktir. Ve bu hilenin en son ürünü bugün kendisine müslüman diyen insanlanrin isledikleri tüm haramlarin mesru gõrülüp, alçak düzenler tarafindan yasallastirilan ahlaksal çöküntü içinde bocalayan sosyal hayattir. Onlar sosyal hayatlarinda bu dinin seriatini uygulamadiklari müddetçe Kur'an'in istedigi müslümanlar olamazlar. Bu dinin etkilerini azaltmak, bu dini Kur'an'm disinda baska sekillerde tatbik etmek için her yerde basvurulan diger çalisma yöntemleri de bu alçakça oyunun ürünleridir. Bu dinin temel kaynagi olan Kur'an bugün O'na iman edenler tarafindan bilinmemektedir. Çünkü onlar Kur'an-i Kerim'i sadece güzel sesle okunan, terennüm edilen dua ve tesbihlerden. Kurslarda ne için õttügünü bilmeyen bülbüller yetistirmekten ibaret olaralr bilmektedirler. Bu alçakça oyunun, katmerli cehaletin. sapik direktiflerin düsünceyi, kalbi ve realiteyi genis bir sekilde bozan igrenç ve bozgunculugun üzerinden asirlar geçmesiyle müslümanlar bu hale düsmüslerdir.

   

Önceki cahiliyye çesitli yöntemlere insanlari bu Kur'an'dan uzaklastirmaya çalismisti. Ayni sekilde bugünkü modern cahiliyye'de kitleleri kendilerinin uydurduklari, yani yeni yorumlu Kur'anlarla (!!!) O'ndan uzaklastirmaya çalismaktadirlar. Bunlar mikrop tasiyan virüsler gibidirler. Zamanin medyasi araciligiyla insanlari O'ndan uzaklastiriyorlar. Bütün bunlara ragmen bize kilavuzluk edip yol gõsterecek ve bu virüslerden koruyacak olan yine, ilmi herseyi kapsayan Cenab-i Allah'tan gelen ve kendisi hakkinda söyle buyurdugu Kur'an' dir: "Bu Mü'minler için Rabbiniz katindan gelen uyarici delliler, dogru yol kilavuzu ve rahmettir."

   

"O Kur'an ki, ortaya çikaran ve aydinlatan uyarici delliler, dogru yolu gösteren bidayet kaynagi ve rahmettir."

   

' Mü'minler için ' iste Kur'an-i Kerim' de bu özelliklerin hepsini bulacak olanlar yine sadece mü'minlerdir.

   

Vesselam.

Ali Metin, yorum dergisi, 6. Sayi, 1994

Hazirlayan: Ekrem Yolcu